Eduard Douša

hudební skladatel (nar. 1951)

Hudební skladatel, pedagog, publicista a organizátor. Absolvent kompozice a postgraduálního kurzu hudební teorie na HAMU v Praze a doktorského studia v oboru hudební teorie – pedagogika na Universitě Karlově v Praze (disertační práce na téma Instrumentální tvorba pro děti a mládež českých skladatelů v letech 1945–1995).

V roce 2006 byl jmenován docentem pro obor hudební teorie a pedagogika. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři a na Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty University Karlovy, externě též na Pedagogické fakultě.

Ve své kompoziční práci se věnuje zejména instrumentální tvorbě (např. 2 sonáty pro klavír, Sonáta pro varhany, Smyčcový kvartet "Lamentationes", Concertino pro housle a orchestr, Koncert pro trubku a orchestr, Tři koncertní kusy pro akordeon, kytaru, housle a smyčce, Koncert pro 4 saxofony a orchestr, Suita pro smyčcový orchestr MfL aj.

Z vokální tvorby pak možno uvést Kantátu pro baryton, recitaci, sbor a komorní orchestr "Síla myšlenky" na rektorský inaugurační proslov M. J. Husa na Universitě Karlově v roce 1409, písňový cyklus "Písně pro kmotřičku", řadu dětských sborů a instrumentálních skladeb pro děti Miniatury pro klavír, Sonatina pro klarinet a klavír, Tři svity pro kytaru, Melodická sonatinka pro klavír, Vyprávění o vlacích a lokomotivách pro klavír, Čtyřruční sonatina pro klavír, Zvěrozpěvy - dětské sbory pro nejmenší, Malí sportovci písničky pro děti, Jak Kocourkovští stavěli školu - rozhlasová miniopera,úptavy lidových písní apod.

Píše též scénické hudby, hudby ke cvičení, uplatňuje se jako recenzent v hudebních časopisech, publikuje odborné články a studie, spolupracuje s Českým rozhlasem, kde byla natočena řada jeho skladeb. Některé jeho skladby byly oceněny na soutěžích (např. Sonatina pro klarinet a klavír, Radovánky pro dětský sbor a klavír, Malí sportovci – písničky pro děti či Rapsodická ouvertura pro velký orchestr, Maličkosti-cyklus smíšených sborů na verše Jiřího Žáčka ). Jeho skladby vycházejí na nosičích i tiskem např. ve vydavatelství Bärenreiter, AP inc. (USA), W.G. Haas (SRN), Editio Rondo (ČR), Panton (ČR) aj.

V současné době je též předsedou správní rady Nadace OSA, která systematicky podporuje nekomerční hudební aktivity všech žánrů, kde je prezentována současná česká tvorba. Je též členem sdružení Přítomnost (v současné době jeho předseda) a sdružení Collegium 2001.

Tituly k prodeji:
Koncertní hudba
Pezzo concertante
Rapsodická věta
Smyčcový kvartet "Lamentationes"

Pro nákup hudebnin navštivte e-shop Radiotéka.cz

Sledujte nás